Search

Дядо Люта от село Арда

Здравейте, приключенци!

Лято е, но е и време за усърдна работа за стопаните. Днес ще ви разкажем за една вече обичайна за нас среща. Излизайки от село Арда, край пътя мернахме човек, който обръщаше сено. Нали сме любопитни, спряхме веднага.

Оказа се, че това е Любомир Малинов известен като Лютата чушка. Попитахме от къде е получил този прякор. Той се разсмя и ни каза, че доктор Бакърова, която се грижи захората от Коритото, всеки път като го видела и му викала "Ей го Лютата чушка, Лютата чушка!"

Разказа ни, че навремето имал овце, ама вече го болят краката и гледа само кончето Боян, крава и теленце. Има комшийче момченце, което било все покрай него. Когато се върнало на училище го питали как е прекарал лятото, и то отговорило „Цяло лято бях с дядо Люта и Боянчо“. Учителката, която била от Арда се зачудила“ Дядо Люта го знам, ама кой е Боянчо“, а момчето почти обидено и отговорило: „Е как кой, кончето на дядо Люта!“ .

Разговорихме се с дядо Люта и разбрахме, че жена му е болна, а децата му са далече в Германия. Зарадва се, че сме се спрели да поговорим, защото както сам каза бил самичък като будала- предния ден сам окосил ливадката, сега сам „ройка“ сеното да изсъхне. След някой ден, ако е рекъл Господ, ще го събере и ще идва да го завива и отвива да не го мокри дъжда, че да изсъхне хубаво. А после с каручката и Боянчо, ще си откарат в къщи за зимата.

Такива работи, простички, обикновени, пък ти пълнят душата.

17.07.2021г.

20 views0 comments