Search

Легендата за Побит камък

Здравейте, приключенци!

Дойде време да ви разкажем и легендата за Побит камък. Ще ви я представим и в двата варианта, които ни разказаха хората от Сивино. И в двата варианта се говори за онези тъмни времена, свързани с потурчването на Родопите.

И ето я първата легенда. Когато турците влезли в Сивино да ислямизират местното население е имало съпротива. Тези, които не са пожелали да приемат чуждата вяра, минавали под ножа. По това време много хора са били по полето да работят. Една майка ,която работела на полето по време на тези събития се върнала в селото да види какво става, там ли са и децата и ги намерила заклани от турците. Обезумяла от мъка хванала канарата, която и се изпречила първа и я запокитила далеч в гората.


Втората легенда разказва за девойка, пак по тези времена, когато са потурчвали селото. Хубава мома била, ама си стояла на своето. Видели турците, че няма да стане с добро и решили насила да и сменят вярата, ако не да я убият. Девойката обаче не се уплашила. Грабнала един голям камък, вдигнала го над главата си и го хвърлила толкова далече, че не можели да го проследят с поглед. Насилниците се изплашили от силата и смелостта и и хукнали да бягат.Не можем да кажем коя от двете легенди е истина, както и жителите на Сивино не могат. Едно е сигурно – събитията от онези времена са останали в народното съзнание, дори и под формата на приказка.

Намерихме камъка, нали сме смели приключенци. Ако го видите и вие, сигурно няма да се впечатлите особено. Той е висок около 2м. и голяма част от него е забита в земята. Факт е обаче, че около него други такива камъни няма.

Ако решите да се разходите до Сивино, разпитайте за побития камък, а може и да ви упътят до него, за да го видите със собствените си очи.

27.11.2020

101 views0 comments