Search

Нези Байрямов и стадото от Баблон

Здравейте, приключенци!

Разказахме ви за Баблон и завършихме разказа с това, че там срещнахме един овчар. По-скоро не го срещнахме, а го намерихме по лая на кучетата и хлопките на овцете. Докато се разхождахме из селото, срещнахме родителите на моята приятелка и те казахаи, че първите заселници са били овчари. Нямаше как неволно да не си представим големите билюци овце, които са пасели по ливадите наоколо. И точно тогава чухме кучето. Тръгнахме по звука и не след дълго ги видяхме.

Всъщност с Нези Байрямов се срещнахме на входа на селото, когато объркани го попитахме дали сме на правилното място. Когато наближихме по ливадата, той ни видя и се провикна дали сме намерили това, което търсихме. Отговорихме, че сме намерили селото и сме чули стадото и да-намерихме каквото търсехме. Седнахме до него на ливадата и се заговорихме. Нези ни разказа, че дошъл за няколко дни да отмени баща си Шакир, защото го викали в Смилян да дои овцете за предоя. Иначе баща му си живеел постоянно горе в колибата край пътя. Имали и къща в Баблон, но я продали на едни руснаци и се преместили при колибата, защото там има вода, по-удобно е за овцете, пък и градината им е хубава и равна и могат да си сеят различни неща.

Говорихме си за нещата от живота, кой какъв е. Нези сподели, че е работил и работи в дърводобива. Сега бил четири дни с овцете и каза, че си е починал от всичко – от шума, от ежедневието. Както беше полегнал на ливадата овцете и агнета все идваха при него. Галеха се, Малките бутаха любопитни муцунки в торбата му и това никак не беше случайно. Нези ни намигна, че винаги им носи лакомства - коматчета хляб. Да, обаче докато си говорихме, едно от малките кутрета намери торбата и набързо излапа хляба.


И ние си поиграхме с агънцата и овцете. Толкова мили и невинни същества. Седнали на ливадата, унесени в сладки приказки с любезния ни събеседник, сред цялата тази красота не ни се връщаше в цивилизацията.

Това беше един от онези вълшебни мигове, в които се връщаш към корените си и попиваш от силата на земята, на която си роден.

15.07.2021г.

71 views0 comments