Search

Сазът от с. Буката

Здравейте, приключенци!

Днес ще ви разкажем за един интересен музикален инструмент – саз, познат още и като баглама, байлама. Нашата приятелка Захаринка Узунова – председател на читалището в Могилица, няколко пъти ни спомена, че в Буката навремето се е свирило на саз. Стана ни интересно и решихме да научим повече за този инструмент. Уговорихме се със Захаринка и отидохме в с. Буката при нашата баба Ана (показахме ви я как тъче на стан в Хаджийските къщи). Още при първата ни среща с баба Ана, стана дума, че тя пази един саз. Тогава не можа да го намери, но сега сазът ни чакаше.

Захаринка е родом от Буката. Когато баба Ана извади саза, Захаринка си спомни как татко и Фидан Куркутев е свирил на саз. Разказаха ни, че в селото имало голям самодеен състав, който е ходил на много събори и надпяване и е печелил награди.Стана ми любопитно как само в с. Буката се е използвал този инструмент. Попитахме Захаринка и баба Ана, дали знаят как сазът се е установил в тяхното село, но те не можаха да ни отговорят. Баба Ана каза само, че помни от дете как в селото винаги се „цонкало“ на саз.


Потърсих исторически данни за този инструмент и се оказа, че информацията е много оскъдна. Все пак попаднах на едно изследване на Румяна Маргаритова върху дрънковите музикални инструменти. Най-общо мога да обобщя, че сазът може би е най-близко като инструмент до тамбурата, но тялото му е по-дълбоко с крушовидна форма и за разлика от тамбурата е с 5 струни. Това, което е интересно в изследването беше, че само в две села в Средните Родопи се е свирило на саз и едното село е …Буката. Селото е било своеобразно средище на развита сазова традиция. Тук са се изработвали сазове, а част от инструменталистите са свирили в ансамбъл главно родопски песни. Характерното за буковските сазове е тяхната големина – около 1м. обща дължина.

Днес в Буката са останали двадесетина жители и вече няма кой да „цонка“ на саз. Баба Ана пази един, а други два са при внуците и. Традицията на саза умира, но докато има спомени и инструменти, има надежда.

За да добиете представа за звука на саза, споделяме видео който ни предостави Захаринка, в което можете да чуете изпълнението на нейния баща.


02.12.2020


81 views0 comments