Search

Св. Илия и баба Лена от Гудевица

Здравейте. приключенци!

Илинден е! Използвахме наближаването на празника като повод да посетим Гудевица. Искахме да снимаме храма „Св. Илия“, за да ви го покажем.

Тръгнахме ние, оставихме колата до къщата на бай Ангел и го попитахме кой може да ни отключи църквата. Той веднага ни насочи на потърсим баба Лена, че тя имала ключ. Тръгнахме по тесните пътечки към къщата на баба Лена. Стигнахме, почукахме на вратата, но баба Лена я нямаше. Ами сега!

Върнахме се и поехме по булеварда към къщата на баба Миче, защото и тя имала ключ. Нея вече я намерихме. Тъкмо се беше прибрала от малините. Разбра защо я търсим и ни даде ключа. Качихме до църквата и тъкмо се канехме да отключим, когато отнякъде се появи…баба Лена.

Пита ни кой ни е дал ключа и ние и казахме, че сме ходили да я търсим, но сме я открили и баба Миче ни е дала ключа. Покани ни баба Лена в църквата като истинска домакиня. Запалихме си свещички, а тя ни покани да поседнем да си поговорим.

Разказа ни, че ходила да си плеви лука и затова не сме я намерили у тях. Разпита ни кои сме и какви сме и как така са ни дали ключа от църквата. Казахме и, а тя с чисто женска кокетност се засмя „Значи в цяло Гудевица само мен не сте снимали“. Баба Лена е от Аламидере (Полковник Серафимово). На 19 години се омъжила в Гудевица и цял живот е била в селото. Позамисли се и ни каза: „Че аз в тази църква съм се венчавала, а сега отивам към 100 години!“ (всъщност баба Лена е на 88, но ѝ обещахме, че ще казваме, че е на 50, защото е дама и защото е млада).

Много си говорихме с баба Лена в хладината на църквата, пред кротките погледи на светците. Разказа ни за живота преди и сега, за това колко корави хора са родопчани и в същото време душите им са благи и меки като памук. Свещичките ни догоряха и стана време да си ходим. Дадохме и ключа тя да заключи храма, за да е спокойна. Предложихме да я изпратим до вкъщи, но тя ми пъхна ключа в ръката и ме смъмри, че трябва да го върна на баба Миче. Права беше! Сбогувахме се и обещахме да се видим на празника, който е днес.

Ако сте в района, качете се до Гудевица. Запалете си свещичка се измийте с водата от аязмото на св. Илия за здраве.

20.07.2021г.

41 views0 comments