Search

Тракийско светилище Светок Илия

Здравейте, приключенци!

В седмицата на Св. Илия ви представяме тракийското скално светилище над с. Арда – Светок Илия. Скалният връх се е надвесил над източната част на селото. На върха му е оформена площадка, която от запад е оградена от скална редица. При археологически проучвания там е открита керамика с въжест орнамент, свързвана с тракийското племе беси от V - IV пр. Хр.


Сигурно ви е интересно, защо ви разказваме за траките, пък името на светилището е свързано с християнския светия Илия.

Смята се, че траките на това място са почитали Дионис, по-известен днес като бог на виното. Дионис обаче е бил почитан от траките като „син на небесния бог“. Преди да стане бог на виното, той бил почитан като бог на целокупния природен живот, дарител на плодородието. В паметта на местното население се запазила тази традиция и по време на помохамеданчването, хората започнали да почитат на същото място св. Илия. Св. Илия също е повелител на плодородието – на неговата благосклонност разчитат стопаните, за да си приберат реколтата.

А как се е получило странното име Светок Илия? То идва от родопския говор – върхът на времето се именувал Светого Илия, но родопчани имат навика да умаляват имената и ето как с времето Светого станало Светок.Надяваме се, че историята на това древно място ви е била интересна, а ако е така, може да дойдете и да го видите. Гледката, която се открива от върха е прекрасна и ще си дадете сметка какви ценители на природната красота са били траките.

22.07.2020

16 views0 comments