Search

Цветето на Орфей - родопския силивряк

Знаете ли, че има растение, което е преживяло ледниковия период от преди повече два милиона години? Оцеляло е поради една единствена причина – то изпада в анабиоза, т.е. в състояние на мнима смърт. Ако части от него се изсушат за повече от 31 месеца и след това се овлажнят и засадят в почвата от тях ще поникне ново растение. Поради тази причина едно от имената му е безсмъртниче.

Сигурно вече изгаряте от любопитство кое е това чудно растение?

То е красиво нежно цвете с бледолилави цветове и расте само в Родопите – планината на Орфей. Известно е с много имена – силивряк, орфеево цвете, хаберлея родопензис, китара, безсмъртниче, шапиче, стирака.Има много легенди за появата му. Една от тях гласи, че след като Орфей не успял да спаси любимата си от царството на мъртвите, потънал в дълбока скръб. Песните му били изпълнени с дълбока скръб и мъка, а от очите му непрестанно капели парещи сълзи. Именно от тези сълзи поникнал и силиврякът.

Според друга легенда, веднъж Орфей стоял на ръба на една скала и засвирил отново своите тъжни, но все така омайни песни. Дошли вакханките, опитали се да привлекат вниманието му, но безуспешно. В съзнанието на Орфей била само неговата Евридика. След като не успели да привлекат вниманието на певеца, вакханките се ядосали. Започнали да го замерят с камъни, разкъсали го, а арфата му хвърлили в реката. За учудване на всички след като била хвърлена в реката, арфата започнала да свири сама, като че ли оплаквала смъртта на своя господар. От капките кръв, които се стичали по скалите пък поникнал силиврякът – безсмъртното родопско цвете.

Силиврякът има много свойства. Освен че „възкръсва“, той има и лечебни качества – старите хора са го ползвали да лекуват говедата от шап (от там и името шапиче). Притежава силни антиоксидантни качества, действа благотворно и на централната нервна система. Друго необяснимо негово свойство е, че променя цвета си от лилав до снежно бял, в зависимост от излъчването на човека, който го съзерцава. Заради всички тези интересни негови качества, растението е включено в изследванията на редица световни лаборатории.
Родопският силивряк е защитен вид. От 2007г. е включен в Червената книга на България, защитен е от Бернската конвенция и е включен в списъка на IUCN.

Предупреждаваме, че са правени опити да се отглежда в градини и саксии, при осигурени условия близки до природните, но те са неуспешни. Забелязано е още, че при изсичане на гори в Родопите, цялата популация, която е виреела там изчезва. Преди няколко години българските учени са успели да размножат вида чрез инвитро регенерация и размножаване.

Нека бъдем отговорни към чудесата на природата.

34 views0 comments