Search

Църквата "Св. Никола" в с. Арда

Днес на празника Голяма Богородица искаме да ви разкажем за храма в с. Арда. Той е посветен на Св. Николай Чудотворец и е построен през 1874г.

Подготовката за строежа на църквата започнала две години преди издаването на официалния султански ферман. Местните „трима светители“ Васил Ангелов, Димитър Ангелов и Никола Ангелов Семерджиев още през 1871г. направили постъпки в Цариград да им се разреши да си построят църква в Арда, но след като чакали две години, разбрали, че местния мюфтия Хаджи Абдурахманов им пречи. Затова решили да го спечелят на своя страна. Отишли тримата един петък до джамията, като взели със себе си и шестима майстори. Хаджи Мюфтия ги попитал, ако им се разреши, къде смятат да построят църквата и те му отговорили, че Димитър Ангелов дарява своето място под старото училище. Подкочил мюфтията като ужилен и им отговорил, че докато е жив тази работа няма да стане – срещу джамията да се строи църква: „Помощ от мен не чакайте. Търсете помощ от Истанбул!“ Тогава се намесил Никола Ангелов, който бил придворен шивач и шиел и дрехите самия мюфтия: „Мюфти ефенди, защо ни пращаш в Истанбул, какво знае Истанбул за нас, ти си ни тук всичко и Истанбул, и падишах“. Склонил накрая мюфтията, но при условие, че си изберат друго място за строеж на църквата и да съберат пари за ферманаи други разходи – най-малко 100 лири.Мястото било уточнено и така започнали да събират парите за новия храм. Всички арденци се отзовали и за един ден събрали 140 лири. Хаджи Рашид Агушев от Могилица, като разбрал, че в Арда ще се строи църква, извикал приятеля си Никола Ангелов, дал му 40 лири и му рекъл: „Господ е един и не се знае кое ще се прихване и кое не, а знаем, че сме от един род.“

В строежа на църквата взели участие и много българи мохамедани от Арда, Речани и Горна Арда. С общи усилия храмът бил завършен през 1874г. и посветен на чудотвореца Св. Никола, като и днес на южната му страна може да се види майсторския надпис и годината на строежа на гръцки език.


Такива са били отношенията между арденци и могилчани, между християни и българи мохамедани, такива са и днес.

15.08.2020

35 views0 comments