Search

Село Потока (Селище)

Село Потока или Селище се намира в изключително живописен район на 1230м. надморска височина. Някога оживено, с пълни къщи и училище, днес в Потока има само тишина, нарушавана понякога птиците и от двамата му жители Людмил и Детелина.

Людмил и Детелина....


От тях струи щастие и спокойствие. Мъчно им е, че са останали самички в селото, но пък се радват на случайни посетители като нас. Приседнали до чешмичката потънахме в благи приказки и беззвремие, а къщите наоколо притихнали слушат.Седя в тази приятна компания, наблюдавам селото и ме връхлитат мисли как природата бавно заличава следите от хората. Първо пътищата, после градините, дворчетата...къщите. И е тихо, тихо...

В тази тишина къщите си говорят с времето. Разказват му за момински смях, люлчини песни, мъжки уморени въздишки, детска глъч....Времето притихнало слуша спомените на селото, а после слиза забързано към града, там при младите и им шепне в сънищата с кръвта на предците им.

44 views0 comments